BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Điều 1 : Mục đích thu thập thông tin
 • Thông tin khách hàng gửi đến chúng tôi chỉ có một chức năng duy nhất chính là giúp cho chúng tôi liên hệ giải đáp thắc mắc , nguyện vọng của khách hàng .
 • Hình thức thông qua các phần liên hệ qua mail , phản hồi của bạn , liên hệ bán sỉ , liên hệ bán lại .
Điều 2 : Phạm vi sử dụng thông tin
 • Thông tin khách hàng gửi đến chúng tôi thuộc loại thông tin bảo mật được Phòng thông tin lưu giữ dưới hình thức thống kê trên hệ thống quản trị và máy chủ thư điện tử .
 • Thông tin này lưu hành nội bộ công ty và chỉ có Ban giám đốc cùng nhân viên phụ trách điều hành có quyền khai thác .
 • Mọi cá nhân có quyền tiếp xúc thông tin khách hàng đều có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo mật thông tin và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy ra sự cố rò rỉ thông tin cho người không có trách nhiệm tiếp xúc thông tin .
Điều 3 : Thời gian lưu trữ thông tin
 • Thông tin khách hàng được lưu trữ vô thời hạn trên hệ thống quản trị và máy chủ thư điện tử .
 • Thời gian lưu hành thông tin nằm trong chính sách nội bộ của công ty và là chính sách tuyệt mật .
Điều 4 : Quyền lợi khách hàng khi cung cấp thông tin
 • Khách hàng có quyền gửi thông tin khiếu nại , yêu cầu giải đáp thắc mắc , liên hệ giao dịch , yêu cầu bảo hành , góp ý , nhận thông tin khuyến mãi , bình luận có kiểm duyệt trên website .
 • Khách hàng có quyền thay đổi thông tin cá nhân nhưng không được thay đổi tên đăng nhập , giới tính , không thể tự hủy tài khoản sau khi đăng ký . Nếu khách hàng muốn hủy tài khoản , vui lòng liên hệ chúng tôi qua email để được hủy tài khoản đăng ký .
Điều 5 : Trách nhiệm khách hàng khi cung cấp thông tin
 • Khách hàng có trách nhiệm khai đúng thông tin của mình để chúng tôi có thể liên hệ lại khách hàng trong thời gian sớm nhất nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất .
 • Khách hàng có trách nhiệm hoàn toàn về thông tin mình đã cung cấp , không được tự ý sử dụng thông tin của người khác để đăng ký nếu chưa có sự đồng ý của người đó .
 • Trường hợp khách hàng khai không đúng thông tin của mình , chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm
Điều 6 : Trách nhiệm chúng tôi khi tiếp nhận thông tin
 • Bảo mật hoàn toàn thông tin khách hàng trong bất cứ trường hợp nào .
 • Khai thác thông tin đúng mục đích sử dụng và có trách nhiệm trong việc sử dụng thông tin khách hàng .
 • Nếu xảy ra sự cố trục trặc về mặt công nghệ dẫn đến thông tin khách hàng bị tiết lộ , khi có khiếu nại của khách hàng , hai bên sẽ thảo luận phương thức khắc phục hậu quả và đền bù hợp lý . Trường hợp hai bên không đi đến thống nhất thì sẽ dựa vào pháp luật nhà nước Việt Nam để giải quyết .