QUY ĐỊNH THANH TOÁN

Điều 1 :  Khách hàng thanh toán ngay sau khi kiểm tra hàng cho nhân viên giao nhận
Điều 2 :  Nếu trong quá trình kiểm tra , sản phẩm có vấn đề trục trặc hoặc không đúng như đơn đặt hàng về kích thước , chủng loại , số lượng , màu sắc , .v.v.. khách hàng có quyền tạm ngưng giao dịch và gọi đến công ty để khiếu nại .
Điều 3 :  Trường hợp khách hàng sau khi kiểm tra đúng với đơn đặt hàng nhưng thay đổi ngưng giao dịch không có lý do cụ thể , xin vui lòng trả phí vận chuyển cho nhân viên giao nhận theo đúng thỏa thuận đặt hàng.
Điều 4 :  Thanh toán bằng tiền mặt Việt Nam Đồng . Chúng tôi không nhận thanh toán bằng ngoại tệ .
Điều 5 :  Mọi thắc mắc về thanh toán xin liên hệ số điện thoại đường dây nóng .